:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


9a

Dynamik


:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Artykuy ::

Podsumowanie grskiego sezonu wspinaczkowego KA - 2009


Leszek Janowski na Grani Wide fot. Przemek 'Cniach' Sieradzan


Podsumowanie sezonu 2009 rozpoczn od roku 2008:) jako, e obejmuje rwnie tegoroczny sezon zimowy, ktry nie by wczeniej opisany. Zim nie dziao si zbyt wiele, ale kilka interesujcych przej miao miejsce i trzeba to zaznaczy aby promowa t jake zacn dziaalno grsk. Na szczegln uwag zasuguje tu przejcie Karola ' Hermana' Dbrowskiego, wraz z kolegami; Bartek Sokoowski (KW Krakw), Adam Ry (KW Krakw), ktrzy w stylu OS pokonali Ora z Epiru (6+) na Kotle Kazalnicy. Pado te kilka tatrzaskich pitek, co wydaje si by dobrym prognostykiem na przyszo.

Lato natomiast obfitowa w bardzo wiele ciekawych przej w Tatrach. miao mona okreli, e ten sezon by najbardziej intensywny pod wzgldem czstotliwoci wspinania w naszych grach. Dla zobrazowania przytocz statystyk; okoo 45 razy tegoroczni ojanci cieszyli si z ukoczenia obranej drogi, z czego 12 razy w okolicach tatrzaskiej sidemki.

Naturalnie najwicej dziao si po polskiej stronie Tatr, jak zwykle najpopularniejszy by Mnich, potem Zamara, Kocielce i Granaty. Pocieszajce jest to, e sporo osb wybierao drogi na wasnej protekcji i o coraz bardziej wymagajcych trudnociach.

Najmocniejszy akcentem tego sezonu jest "Symfonia klasyczna"(VII+), droga znajdujca si w najbardziej honornej cianie Polskich Tatr - Kazalnicy. Pokona j Robert Grzanka (UKA Warszawa) z Makiem Domaskim . Maciek gwne zasugi przypisuje Robertowi, gdy sam prowadzi tylko dwa pierwsze wycigi, mimo wszystko jest to pikne przejcie i na pewno godne wyrnienia.

Warto podkreli, e coraz chtniej odwiedzana jest sowacka strona Tatr, najpopularniejsze w tym roku byy Szarpane Turni, ale i bardziej honorne - wiksze ciany - cieszyy si sporym zainteresowaniem (Kiemarski, omnica, Maly Lodovy Stit). Pod wzgldem estetycznym na wyrnienie zasuguje pokonanie "Grani Wide" - przez wielu uwaanej za najadniejszy odcinek tatrzaskiej graniwki. Przejcia tego dokonali; Przemek 'Cniach' Sieradzan i Leszek Janowski ( od omnicy do Kiemarskiego).

W innych grskich rejonach wiata dziao si ju znacznie mniej, aczkolwiek kilka ciekawych drg znalazo swoich pogromcw. Niestety, z powodu mojej kontuzji nie doszed do skutku planowany wyjazd w Alpy Francuskie, ktry mia by kontynuacja zeszorocznych dziaa w rejonie Chamonix . Z akcentw w grach wysokich mona wymieni tylko dwa do atwe ale pouczajce przejcia, ktre miay charakter kondycyjno-rozpoznawczy dziaalnoci w nieno lodowych cianach: Grosser Moseler (3476 m n.p.m) i Otztal Wildspitze (3774m n.p.m.), oba w Alpach Austriackich. Podobna sytuacja miaa miejsce w Dolomitach -jeden krtki wyjazd o charakterze rekonesansowym.

Podsumowanie sezonu obejmuje w sumie 100?? drg, Niestety nie wszyscy pamitali swe drogi, lub uznali je za nie warte uwzgldnienia ze wzgldu na trudnoci lub styl pokonania. Osobicie uwaam, e kada droga wspinaczkowa w Tatrach lub tym bardziej w grach wysokich, jest warta uwzgldnienia w rocznym podsumowaniu. Nie chodzi tu przecie o cyferkow rywalizacje, lecz o zwyk archiwizacje dziaalnoci witokrzyskiego Klubu Alpinistycznego. Zauwaycie poniej, e uwzgldniem tu rwnie wielowycigowe drogi z sektoru o charakterze skakowym (Hradok), wszak tego typu przejcia czsto stanowi pierwszy krok w gry.

Miniony sezon trzeba uzna za udany, o czym wiadczy przede wszystkim ilo dokonanych przej, coraz ambitniejsze drogi, jak rwnie fakt, e swoja grska dziaalno zainicjowao kilku nowych Czonkw Klubu.

Wpisy robione s wedug daty przejcia, dalej kontynuowany jest wykaz danej ciany i rejonu. Na kocu zamieciem zacznik z posegregowanymi wpisami z naszego dziau przej, jak rwnie inne opisy drg nadesane do podsumowania. Czsto s to bardzo interesujce spostrzeenia i ciekawe relacje, take zapraszam do lektury.

Pawe "Payek" Kowalski

ZIMA
ukasz Makowski prowadzi na lebie Szczerby - Giewont fot. Grzegorz Adamiec

Bula pod Bandziochem

W samo poudnie (V)
Przemek 'Cniach' Sieradzan, Karol "Herman" Dbrowski (OS), 2008-12-29

Si ciemnia (IV+)
Karol ' Herman' Dbrowski, Pawe 'Dr know' Olendzki (KW Warszawa), (OS), 2009-01-11

ebro + war. Wolski - Mrz (V)
Pawe 'Payek' Kowalski, Pawe 'Goryl' Szymankiewicz (OS), 2009-01-18


Prg Mnichowy

Wesoej zabawy (IV)
Przemek 'Cniach' Sieradzan, Karol "Herman" Dbrowski (OS), 2008-12-30
Kuba Wrona (KW Krakw), Pawe 'Payek' Kowalski, Pawe 'Goryl' Szymankiewicz (RP- Kuba ju zna drog), 2009-01-17


Kazalnica Cubryska

Jagieo-Roy (V)
Karol ' Herman' Dbrowski, Pawe 'Dr know' Olendzki (KW Warszawa), (OS), 09-01-10


Kocio Kazalnicy

Orze z Epiru (6+)
Adam Ry (KW Krakw), Bartek Sokoowski (KW Krakw), Karol ' Herman' Dbrowski (OS), 09-01-17


winica

Filar winicy (III)
Przemek 'Cniach' Sieradzan, Leszek Janowski (OS), 09-04-16


Giewont

leb Szczerby (III+)
ukasz Makowski, Grzegorz Adamiec (OS), 09-04-18


USA - Mount Colden Adirondack Mountains

Trap Dike (WI 3+/4 - 700m)
Maciek i Agnieszka (nie zrzeszona) Domascy (RP - Maciek robi to ju 5 razy), luty

LATO
Leszek Szymaski na Sprynie -Mnich fot. Pawe 'Payek' kowalski

TATRY POLSKIE

Zamara Turnia

Jargio-Pakowski (VI+)
Pawe 'Payek' kowalski, Grzegorz Adamiec (OS), 09-05-28

Kant Heinricha (Prawy, VII-)
Pawe 'Payek' kowalski, Grzegorz Adamiec (OS), 09-05-28

Klasyczna (wariant V+)
Leszek Szymaski, Maciej "Mormon" Gugaa (OS), 09-06-11
Grzegorz Waek , Pawe 'Goryl' Szymankiewicz (OS), 09-09-19

Festiwal granitu (V)
Leszek Szymaski, Maciej "Mormon" Gugaa (OS), 09-06-11

Lewi Wrzeniacy IV+
Grzegorz Waek , Pawe 'Goryl' Szymankiewicz (OS), 09-09-19


Hala Gsienicowa
Skrajny Granat

rodkowe eberko (IV)
Pawe 'Goryl' Szymankiewicz, Piotr Dbski (instruktor kursu) (RP), 09-06-26
Marcin Golan (KW Warszawa), Tomasz 'Ptaku' Ptak, (RP), 09-06-26

Prawe eberko (IV)
Pawe 'Goryl' Szymankiewicz, Piotr Dbski (instruktor kursu) (Flash), 09-06-27
Marcin Golan (KW Warszawa), Tomasz 'Ptaku' Ptak, (Flash), 09-06-27


Zadni Granat

Filar Staszla (V)
Marcin Golan, Pawe 'Goryl' Szymankiewicz, Piotr Dbski (Flash), 09-06-30
Tomasz 'Ptaku' Ptak, Ela, (OS), sierpie


Kocielec

Gra z Kocielcowej Przeczy na Kocielec (II)
Grzegorz Adamiec, Artur Sumiski (OS), 09-07-07

Prostowanie Filarka Mczki (III-IV Zadni Kocielec)
Grzegorz Adamiec, Artur Sumiski (OS), 09-07-07

Pyta Lerskiego + Gra Kocielcw (III)
Grzegorz Waek(KA -S), Czarek liwiski, Pawe Kope (Speleoklub witokrzyski) (OS), 09-07-14

Spryna + Zacicie Muminkw (VI)
Pawe 'Dr know' Olendzki, Przemek 'Cniach' Sieradzan (OS), 09-09-12

Zaupa H (III, Zadni Kocielec)
Tomasz 'Ptaku' Ptak, Ela (Ptaku nie pamita nazwiska) (OS ), sierpie


Morskie Oko
Mnich

Spryna (VII-)
Leszek Szymaski, Pawe ' Payek' Kowalski (PP - kluczowy wycig OS), 09-07-15
Maciek Domaski, Grzegorz Adamiec (Flash - kluczowy wycig OS + Kant Pd.-Zach OS) , 09-07-29

Kant Hakowy (VII)
Pawe 'Payek' Kowalski, Leszek Szymaski (OS), 09-07-15

Wacaw Spituje (VII+)
Maciek i Agnieszka Domascy (OS), druga polowa lipca

Zacicie Mogielnickich (VI-)
Maciek i Agnieszka Domascy (OS), druga polowa lipca
Grzegorz Adamiec, Maciek Domaski (OS - prowadzi Grzesiek), 09-08-02

Kant Klasyczny (VI-)
Maciek i Agnieszka Domascy (RP - po 29 latach:)), lipiec
Grzegorz Adamiec, Maciek Domaski (OS - prowadzi Grzesiek), 09-08-02

Midzymiastowa (VI+)
Maciek i Agnieszka Domascy (RP - po 29 latach:)), lipiec
Grzegorz Adamiec, Maciek Domaski (OS - prowadzi Grzesiek), 09-08-02

Su-Mi-Ko (VII)
Grzegorz Adamiec, Maciek Domaski (AF), 09-08-03

Gra od Rysw do Przeczy Pod Chopkiem (III+)
Maciek Domaski, Grzegorz Adamiec (RP- po 17 latach), 09-07-30


Kazalnica

Symfonia klasyczna (VII+)
Robert Grzanka (UKA Warszawa), Maciek Domaski (RP - Robert prowadzi prawie cao)), sierpie

SOWACJAGrzegorz Adamiec na szczycie omnicy fot. Arek Ninik


Maly Lodovy Stit

Puskas (Ku Slonku) (V)
Arek Ninik, Grzegorz Adamiec (OS), 09-06-11


Gra Wide (IV - od omnicy do Kiemarskiego)

Przemek 'Cniach' Sieradzan, Leszek Janowski (OS), 09-07-04


Szarpane Turnie

Droga Puskasa (VI+/VII-)
Piotr Odziski, Karol 'Herman' Dbrowski (OS), 09-07-04
Tadeusz 'Tedy' Pasek, Leszek Szymaski (OS), wrzesie

Droga Plska (VI-)
ukasz Makowski, Pawe 'Payek' Kowalski (OS), 09-07-04
Tadeusz 'Tedy' Pasek, Leszek Szymaski (OS), wrzesie

Magiczne oko (VII)
Piotr Odziski, Karol 'Herman' Dbrowski (OS), 09-07-04
Pawe 'Payek' Kowalski, ukasz Makowski (OS), 09-07-04

Stare czasy (VI-)
Leszek Szymaski, Tadeusz 'Tedy' Pasek (OS), wrzesie


Galeria Osterwy

Trjkolorowe Limby (VII)
Piotr Odziski, Karol 'Herman' Dbrowski (OS), 09-07-05

Droga Horskiej Suby (VII-/VII)
Pawe 'Payek' Kowalski, ukasz Makowski (OS), 09-07-05


Kiemarski Szczyt

In memoriam Condl - Rose+Krissakove platne (VI+)
Pawe Mielnikow (KW Krakw), Karol 'Herman' Dbrowski (OS), sierpie

kombinacja Wielkiego Zacicia i Bikenmajera (V+)
Leszek Szymaski, Jacek Glembocki (nie zrzeszony) (OS), sierpie

Prawy Puskas (V+)
Arek Ninik, ukasz Makowski (OS), 09-08-15


omnica (ciana zachodnia)

Orowski (V)
Grzegorz Kletchka (KW Krakw), Karol 'Herman' Dbrowski (OS), 09-08-09
Arek Ninik Grzegorz Adamiec (OS), 09-09-20

Stanisawski (V)
Arek Ninik Grzegorz Adamiec (OS), 09-09-19


Woowa Turnia (pd. ciana)

Stanisawski (V)
Grzegorz Adamiec, Maciek Domaski (OS), 09-08-01


Hradok
Anetka Piskulak na drodze Fitfirit - Hradok fot. Kuba Lakwa

Vzdusna (IV+)
Tomasz 'Ptaku' Ptak, Pawe 'Goryl' Szymankiewicz (OS), 09-05-01
Arek Ninik , Grzegorz Adamiec (OS),09-05-02

Tazky Kut (V+)
Arek Ninik , Grzegorz Adamiec (OS),09-05-01

Stredna (V+)
Aneta Piskulak, Kuba Lakwa (SKA, KSJ) (OS), 09-05-02
Arek Ninik , Grzegorz Adamiec (OS),09-05-03

Fitfirit (V+)
Arek Ninik , Grzegorz Adamiec (OS),09-05-01
Pawe 'Goryl' Szymankiewicz, Tomasz 'Ptaku' Ptak (OS), 09-05-02
Aneta Piskulak, Kuba Lakwa (OS), 09-05-02
Piotr Odziski, Pawe 'Payek' Kowalski (OS), 09-05-02

Cumel (V+)
Karol 'Herman' Dbrowski, Maciej "Mormon" Gugaa (OS), 09-05-02
Piotr Odziski, Pawe 'Payek' Kowalski (OS), 09-05-02
Aneta Piskulak, Ola Romejko-Klentak (KW Warszawa), Przemek 'Klenio' Klentak (OS), 09-05-03
Arek Ninik , Grzegorz Adamiec (OS),09-05-03

Draci kut (6-)
Pawe 'Payek' Kowalski , Piotr Odziski (OS), 09-05-02

Dvojspara (7-)
Kuba Lakwa, Pawe 'Payek' Kowalski (OS), 09-05-03

Wolkov Komander + Be-be betonove stlpiky (7+)
Kuba Lakwa, Pawe 'Payek' Kowalski (OS), 09-05-03

Pnocna (V )
Arek Ninik , Grzegorz Adamiec (OS),09-05-03

ALPY

Grosser Moseler (3476 m n.p.m) - Alpy Zillertalskie

Droga klasyczna-gra pnocno-zachodnia kuluar , nieg 50st. 250m
Pawe 'Goryl' Szymankiewicz, Tomasz 'Ptaku' Ptak, Pawe 'Payek' Kowalski (OS), 09-06-13


Otztal Wildspitze(3774m n.p.m.)

Westwand 50st 200m
Pawe 'Goryl' Szymankiewicz, Marcin Golan (KW Warszawa) (OS), 09-11-13
Piotr Knitter (nie zrzeszony), Grzegorz Waek (OS), 09-11-13


DOLOMITY
Tre Cime di Lavaredo - Dolomity fot. Grzegorz Adamiec

Miaa miejsce w tym roku jedna wyprawa w Dolomity, ale chopaki nie chc podawa wykazu, twierdzc, e: "Co do Dolomitw to wystarczy wspomnie, e w okresie 08.18-23 dziaa zesp Tadeusz Pasek, Jarek Zdeb (nie zrzeszony), Grzegorz Adamiec przechodzc bez znajomoci 5 klasykw IV-V oraz dokonujc rekonesansu pod przysz aktywno."

Park Narodowy Gesause. Wapienne pasmo Alp Wschodnich 250 km na zachd od Wiednia. Masyw Reichensteingruppe

Herbst-Scholz (IV+)
Tadeusz 'Tedy' Pasek, Tomasz Pawlik (OS), wrzesie

Sudwestpfeiler (VI+)
Tadeusz 'Tedy' Pasek, Tomasz Pawlik (OS), wrzesie

Sudgrat (VI+)
Tadeusz 'Tedy' Pasek, Tomasz Pawlik (AF), wrzesie

Poudniowo-zachodni filar Kalbling. Wariant Marterlkopf Einsteig (VI+/VII)
Tadeusz 'Tedy' Pasek, Tomasz Pawlik (AF), wrzesie

Direkt Westwand (VI+)
Tadeusz 'Tedy' Pasek, Tomasz Pawlik (OS), wrzesie


PAKLENICA


Veliki Cuk

Sjeverne rebro (IV+)
Pawe 'Goryl' Szymankiewicz, Waldek Niemiec (instruktor) (Flash), 09-06 -20
Tomasz 'Ptaku' Ptak, Marcin Golan (KW- Warszawa) (Flash), 09-06 -20


Mali Cuk

Celijski Stup( V+)
Pawe 'Goryl' Szymankiewicz, Waldek Niemiec (instruktor) (Flash), 09-06 -21
Tomasz 'Ptaku' Ptak, Marcin Golan (KW- Warszawa) (Flash), 09-06 -21


Kuk Tisa

Orada (V)
Tomasz 'Ptaku' Ptak, Waldek Niemiec (Flash), 09-06 -21
Pawe 'Goryl' Szymankiewicz, Marcin Golan, (Flash), 09-06 -21


Kukovi ispod

Nosorog-wspinanie (V-)
Pawe 'Goryl' Szymankiewicz, Marcin Golan, (Flash), 09-06 -23/24 (noc)
Tomasz 'Ptaku' Ptak, Waldek Niemiec (Flash), 09-06 -23/24 (noc)


HAMERYKA


Gallatin Canyon

Ashes of Stone+Skyline Arrete - USA (5.9)
Zbyszek Garbowicz'Zbyniu', Lukasz 'Zioo' Zioo, Agnieszka Sikora (OS), 09-08-14

Standard Route ( 5.6)
ukasz 'Zioo' Zioo, Jordan Doomer (nie zrzeszony)(OS), sierpie

Original Route (5.8)
ukasz 'Zioo' Zioo, Jordan Doomer (OS), sierpie

Spare Rib (5.8)
ukasz 'Zioo' Zioo, Jordan Doomer (OS), sierpie

Zacznik z wpisami autorskimi

(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię