:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


9a

Dynamik


:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Klubowa Boulderownia ::

Boulderownia znajduje się w Bazie Zbożowej na ul. Zbożowej 4 w Kielcach.


1. Ze ściany boulderowej (zwanej dalej ścianą) mogą korzystać członkowie Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego, po uprzednim opłaceniu składki członkowskiej, dostarczeniu deklaracji uczestnictwa w zajęciach portierowi Bazy Zbożowej i wpisaniu się na listę, która znajduje się między gaśnicą, a półką biblioteczną.

2. Uczęszczających na klubową ściankę uprasza się tonem nieznoszącym sprzeciwu o wnoszenie dobrowolnych opłat mających na celu utrzymanie i rozwój klubowej ścianki. Informacje dotyczące wysokości darowizn oraz sposobu ich uiszczania znajdują się w dziale "Opłaty"

3. Osoby niezrzeszone w Świętokrzyskim Klubie Alpinistycznym mogą dwukrotnie skorzystać ze ściany tylko i wyłącznie pod okiem instruktora wspinaczki, po uprzednim wpisaniu się na listę i uiszczeniu jednorazowej opłaty do puszki przy wejściu.

4. Poprzez wpisanie się na listę rozumie się automatyczną akceptację regulaminu i oświadczenia zawartego na liście. Osoby, które nie dokonują wpisu nie mają prawa do korzystania z infrastruktury ściany.

5. Pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki zaistniałe podczas zajęć wspinaczkowych ponosi wspinacz, każdy z użytkowników ściany wspina się na własną odpowiedzialność.


6. Samodzielnie ze ściany mogą korzystać członkowie ŚKA, którzy:
- ukończyli 18 rok życia
- ukończyli 16 rok życia oraz posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów
- dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać ze ściany tylko pod nadzorem instruktora wspinaczki sportowej.

7. Jednocześnie na ścianie może wspinać się 9 osób.

8. Na ścianie można się wspinać tylko wtedy gdy na podłodze leżą materace. Materace należy układać warstwą o jednakowej grubości bez szczelin i "nakładek" tak by przewidywane lądowanie po odpadnięciu nastąpiło mniej więcej w centrum materaca. Chcąc zabrać lub przesunąć materace należy najpierw sprawdzić czy ktoś się nad nimi nie wspina. Na materacach oraz w ich obrębie nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów, toreb, butelek, "wskaźników" itp.

9. Przed korzystaniem ze ścianki należy zmienić obuwie na buty wspinaczkowe.

10. Osoby przebywające na terenie ściany powinny zachowywać się możliwie dyskretnie. Zabrani się wszczynania zbędnego hałasu, wrzasku, przeklinania.

11. Użytkownicy ściany mają prawo do korzystania z urządzeń sanitarnych Bazy Zbożowej.

12. Po treningu należy ścianę doprowadzić do stanu zastanego.

13. Właścicielem klucza do pomieszczenia ze ściana jest Baza Zbożowa. Klucz do pomieszczenia można wypożyczyć tylko na czas korzystania ze ściany od ochrony obiektu po wpisaniu się do "książki wejść". Nigdy nie zabieramy klucza ze sobą, zawsze zwracamy go do ochrony obiektu.

14. Na terenie Bazy Zbożowej obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.

15. Regulamin ściany został zatwierdzony przez Zarząd Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego.OBOWIĄZKI STAROSTY BOULDEROWNI

1. Organizowanie porządków 2 razy w miesiącu:
- odkurzenie materacy i przestrzeni socjalnej
- umycie materacy mopem
- przetarcie kurzy na półkach i stojakach
- wyrzucenie śmieci

2. Bieżące naprawy:
- jeśli wymagany jest zakup na użytek pakerni w kwocie do 200zł, nie trzeba zgłaszać zarządowi
- zakup np. worki na śmieci itp.
- w razie awarii naprawa lub zorganizowanie naprawy

3. Zanoszenie listy uczestników zajęć wspinaczkowych do zarządu Bazy - raz w miesiącu

(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię