:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


9a

Dynamik


:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Świętokrzyski Klub Alpinistyczny ::

Jak wstąpić do ŚKA

Warunki przyjęcia:

1. Złożenie deklaracji wstąpienia do klubu - wypełnioną deklarację należy dostarczyć do klubu w formie papierowej.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest również wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia (dla osób w wieku poniżej 16 lat lub dla osób w wieku 16-18 lat) i dostarczenie go w oryginale wraz z deklaracją.

2. Opłacenie składki członkowskiej.Legitymacja członkowska

Osoby zainteresowane posiadaniem legitymacji członkowskiej po dopełnieniu punktów 1. i 2. powinny na adres mailowy ska.org.pl(małpa)gmail.com wysłać wiadomość z następującymi danymi:

- Imię i nazwisko;
- Data i miejsce urodzenia;
- Zdjęcie (nie musi być jak do dowodu - może być z telefonu, ALE powinno pozwalać na identyfikację posiadacza - być kolorowe, wyraźne, bez czapki/okularów przeciwsłonecznych itd.).

Legitymacje są wyrabiane raz do roku, w okresie wiosennym.

(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię