:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


9a

Dynamik


:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Artykuły ::
Zasady wspinania w skałach podkieleckich

CAŁKOWITY ZAKAZ DRYTOOLINGU NA STOKÓWCE


Zawsze wspinanie kojarzyło mi się z wolnością. Ze względu na coraz częściej pojawiające się incydenty oraz ze względu na ogromną popularyzację i rozwój tej przepięknej dyscypliny jaką jest wspinaczka poniższy tekst musiał powstać. W trosce o przyszłość i rozwój wspinania pod Kielcami proszę o zapoznanie się z poniższymi regułami i przestrzeganie zasad dla dobra naszego i skał.

I. Zabrania się:

- malowania ograniczników
- podpisywania dróg (dotyczy nazwy i wyceny drogi)
- podkuwania, podklejania chwytów i stopni.
- wbijania haków (zakaz dotyczy wszystkich rejonów piaskowcowych oraz ścian udostępnionych do wspinaczki klasycznej w pozostałych ogródkach [czyli ściany opisane w topo. Popatrz które to -> TOPO])
- tworzenia nowych palenisk. Ogień palimy w wyznaczonych miejscach.

II. Regulacje etyczno-estetyczne

1. Utrzymujmy nasze ogródki w czystości - Zbierajmy po sobie i innych śmieci!!!

2. Zwracajmy delikatnie uwagę wspinaczom, którzy nie stosują się do panujących reguł, wskazując gdzie ewentualnie mogą przeczytać o zasadach wspinania na kielecczyźnie (jeśli drugie upomnienie będzie nieskuteczne dajmy po prostu w ryj)

3. Wycinanie drzew jest zabronione (krzaki i chaszcze można wycinać tylko po uprzednich konsultacjach społecznych ze środowiskiem kieleckim)

4. W rejonach piaskowcowych w miarę możliwości ograniczamy ilość używanej magnezji. Czyścimy po sobie miękkimi szczoteczkami chwyty z magnezji.

III. Użytkowanie ringów.

Obowiązuje bezwzględny ZAKAZ:

1. WIESZANIA WĘDKI Z JEDNEGO RINGA!!! Zagrożenie życia !!! Wędkę wieszamy z co najmniej dwóch pewnych punktów.

Powyżej niepoprawne sposoby wieszania wędki!!! Przecież obok jest drugi punkt. Zakładamy wędkę z conajmniej 2 punktów!!!2. WĘDKOWANIA BEZPOŚREDNIO Z RINGÓW (Nie przekładamy liny bezpośrednio przez ringi i kolucha!!!)

Niepoprawne sposoby wieszania wędki. Nie przekładamy liny bezpośrednio przez ringi i kolucha!!!Poniżej poprawne sposoby wieszania wędki.


Przykładowe stanowisko wędkoweWieszanie wędki z łańcucha zjazdowego.Wieszanie wędki z łańcucha zjazdowego.

IV. Eksploracja, ekiperstwo, nowe drogi.

1. Chęć zmiany wyglądu terenu w pobliżu skał (wycinanie drzew, podkopywanie ścian, usuwanie makro kruszyzny) musi być konsultowana z miejscowymi wspinaczami i osobami działającymi na tym terenie.

2. Chęć osadzenia jakichkolwiek stałych punktów asekuracyjnych (np. nowa droga, pojedyncze przeloty) proszę konsultować z Hermanem hermankarol@o2.pl (doradzi, poda cenne wskazówki co do sposobu osadzania)

V. W rejonach piaskowcowych obowiązuje zakaz wspinania po długotrwałych opadach deszczu. Wilgotny piaskowiec staje się miękki i kruchy, przez co istnieje możliwość zniszczenia istniejącej mikro rzeźby.

VI. W rejonach piaskowcowych oraz na drogach klasycznych obowiązuje bezwzględny zakaz używania haków, raków, czekanów oraz narzędzi mogących zniszczyć skałę.


VII. HAKÓWKA

1. Całkowity zakaz haczenia (wbijania haków, wieszania się w hakach, skyhookach itp.) obowiązuję w piaskowcach i ścianach udostępnionych do wspinaczki klasycznej (patrz topo).

2. Hakowo na ścianach klasycznych i w piaskowcach można się wspinać tylko przy użyciu kostek, friendów, stałych punktów asekuracyjnych (które już istnieją - sami nie osadzamy ringów:))). Coś al'a styl Clean.


VIII. Zasady DryToolingu i Zimowej Wspinaczki Klasycznej

Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć jak wielce destrukcyjny wpływ na skałę ma DryTooling. Ale na wszelki wypadek przypomnę w kilku słowach:
- rysowanie ścian (estetyka, wygląd skały)
- niszczenie chwytów i stopni ("znikanie" dróg letnich)
- usuwanie bloków skalnych (czekan to taki mały łomik)
- itd.

Całkowity zakaz DryToolowania obowiązuje w kamieniołomach Piaskowcowych (Wykień, Ciosowa, Tumlin).

Ponadto nie wspinamy się po letnich drogach klasycznych zarówno obitych jak i DDSach - a jeśli jakaś jest dopuszczona to wyłącznie prowadzimy z dołem (w "systemie sportowym" - nie ma łojenia na drugiego)

Stokówka
całkowity zakaz !!!

Zelejowa I
całkowity zakaz

Zelejowa II
bez ograniczeń;

Zelejowa III
a) ścianki na lewo od Przerysy Bularza i to konkretnie na lewo - widać tam ewidentna formację od której można zacząć tulować (ze 3m w lewo w topo drzewko zasłania)
b) w prawo za kantem Przewiechy;
c) Szara w prawo od projektu nr 11;

Kadzielnia
praktycznie bez ograniczeń (wyłączamy Wiedźmina, Wschodnią, Nad Jeleniowską, ściany przy Prochowni)

Nowiny. Kamieniołom w Zgórsku
bez ograniczeń


Wietrznia
bez ograniczeń;

Ślichowice
bez ograniczeń - jedynie na Tarasach nie łoimy ostatniego piętra - tego z fałdem;

Rzepka
bez ograniczeń


Oczywiście Klasyczna Wspinaczka Zimowa dozwolona jest we wszystkich naszych ogródkach na drogach typowo zimowych z dużą ilością traw, luźnych kamieni, piachu czyli na szrotach, które nie nadają się do wspinaczki letniej.
Pamiętajmy litych, pięknych formacji mamy naprawdę niewiele. Szrotów natomiast mnóstwo, wspaniale nadających się do zimowych zabaw. Jednocześnie informuje, że ładne drogi zimowe znajdują się na Wietrzni oraz na Ślichowicach (lodospad 5m). Warto zajrzeć do nie czynnych kamieniołomów, które nie są opisane w topo na tej stronie. Tam naprawdę jest masa łojenia.


IX. Większość ogródków wspinaczkowych w pobliżu Kielc jest prawnie chroniona!!!
Mamy u nas:

a) rezerwaty przyrody:
- Zelejowa
- Tumlin
- Kadzielnia (tylko Skałka Geologów, ściany przy alejce należą do miasta)
- Wietrznia
- Ślichowice
- Kamieni Michniowski
- Góra Rzepka

b) pomniki przyrody
- Ciosowa

c) stanowiska dokumentacyjne
- Wykień

Uszanujmy te przepiękne miejsca i pozostawmy je w nienaruszonym stanie, dla naszego dobra i pożytku dla innych.
Życzę Miłego Wspinania !!!

Pytania, wątpliwości, chęć działania proszę kierować na maila: hermankarol@o2.pl

Opracował: Herman

(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię